Cynghrair Mersi A'r Ddyfrdwy

Newyddion

Porthiant newyddion

Mehefin 2021

Pecyn Ysgogiad Cyllidol - Hysbysiad I’r Wasg

Mae Cynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy yn cynnig llwybr o Ddirwasgiad Covid i Dwf Gwyrdd mewn Cynnig Pecyn Ysgogi £400 miliwn.

Growth Track 360 - Datganiad Newyddion

Growth Track 360 yn cefnogi cynnig £30 miliwn Sir y Fflint i Gronfa Codi’r Gwastad y DU i gyflymu trawsnewidiad rheilffordd y Gororau rhwng
Wrecsam a Lerpwl.