Cynghrair Mersi A'r Ddyfrdwy

Brecwast Busnes

18/11/2020 12pm

Rhwydwaith Arloesi MDA – Diweddariad am Covid-19

Yn anffodus oherwydd pandemig Covid-19, mae amserlen Brecwast Busnes MDA ar gyfer 2020 wedi newid.  

Yn ystod y cyfnod yma, bydd MDA yn parhau i gefnogi’r gymuned fusnes trawsffiniol trwy gynnal fersiynau ‘rhithiol’ o Frecwast Busnes MDA ar-lein. 

Bydd y digwyddiad rhithiol cyntaf yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 30 Mehefin am hanner dydd. Mae’r digwyddiad yn cael ei noddi gan Picturehouse Films ac mae dros 150 o fusnesau trawsffiniol wedi cofrestru. 

Mae’r ail ddigwyddiad rhithiol wedi cael ei drefnu at ddiwedd mis Awst 2020. Os hoffech chi gymryd rhan, gofyn am slot i gyflwyno neu noddi’r digwyddiad nesaf, e-bostiwch mda@cheshirewestandchester.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth. Bydd pob digwyddiad yn y dyfodol yn cael eu hadolygu ym mis Medi ac yn dibynnu ar ganllawiau’r llywodraeth, byddwn yn gwneud trefniadau i ailddechrau digwyddiadau Brecwast Busnes Rhwydwaith Arloesi MDA.   Byddwn yn diweddaru’r dudalen we gydag unrhyw ddatblygiadau yn y dyfodol.

Rhwydwaith Arloesi MDA

Cafodd Rhwydwaith Arloesi MDA ei lansio ym mis Hydref 2010 i gefnogi busnesau lleol yn ardal y Mersi a’r Ddyfrdwy.  Ar y pryd roedd busnesau ar bob ochr o’r ffin yn wynebu heriau economaidd a masnachol, i gefnogi’r heriau hyn cafodd y Rhwydwaith Arloesi ei sefydlu.

Mae cyfres o frecwast busnes yn cael eu cynnal bob yn ail fis, pump i chwe gwaith y flwyddyn gyda’r prif nod i wella perfformiad busnes, drwy ddarparu cyfleoedd rhwydweithio busnes i fusnes a gwybodaeth ar fentrau rhanbarthol a chenedlaethol. 

Ers 2010 mae dros 7000 o ymgeiswyr wedi mynychu un o’n digwyddiadau gyda chyfartaledd o 150 ymgeisydd yn mynychu pob digwyddiad.  

Cymerwch ran yn un o rwydweithiau mwyaf arloesol ac effeithiol ar draws ardal ffin Gogledd Cymru/Gogledd-orllewin

Sut i gymryd rhan

Mae pob digwyddiad am ddim i fusnesau ac rydym hefyd yn cynnig gofod arddangos am ddim i ymgeiswyr arddangos eu busnes.   

Mae’r digwyddiad awr o hyd yn cael ei gynnal o 8.30am tan 9.30am mewn amrywiol leoliadau trawsffiniol.  Mae fformat y digwyddiad yn anffurfiol iawn gydag oddeutu 40 munud ar gyfer rhwydweithio ac adran stondin/siaradwr am 20 munud.  

Mae yna noddwyr busnes ar gyfer pob digwyddiad i dalu costau lluniaeth i fusnesau. Os oes gennych ddiddordeb mewn ein noddi neu os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill, gallwch gysylltu â ni drwy ffonio 0151 356 6567 neu drwy ddefnyddio’r dewisiadau ar y dudalen ‘cysylltwch â ni’. 

Digwyddiadau yn y gorffennol

Parc Gwyddoniaeth Thornton

Fideos

Play Video

30/06/2020 12pm