Amdanom Ni

1m

Partneriaeth yw Cynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy (MDA) sy’n hybu gweithgarwch economaidd strategol ar draws y ffin rhwng Gogledd Cymru a Gogledd-orllewin Lloegr. Canolbwynt ei ranbarth daearyddol yw Gogledd-ddwyrain Cymru, Gorllewin Sir Gaer a Chilgwri.

Y partneriaid strategol canlynol sy’n ffurfio Cynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy:

Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Caer yw Corff Atebol y Bartneriaeth ac.

Cael gwybod mwy amdanom.

Tarddiad y Bartneriaeth

Mae cynllun busnes MDA ar gael i’w lawrlwytho yma. Cyfnod y cynllun cyfredol yw 2008-11 ac mae’n canolbwyntio ar themâu cludiant a hygyrchedd, safleoedd allweddol, cyflogaeth a sgiliau, cynaliadwyedd, yr amgylchedd a marchnata lle.